İş Akış No                                                                         İş Akış Süreci

 

İ.A.Y.213.                                                                                Yeni İş Akışı Dokümanı Oluşturma İş Akış Süreci


İ.A.Y.216.                                                                                İç ve Dış Yazışma İş Akışı Süreci


İ.A.Y.217.                                                                                Mal Bildirimi İş Akış Süreci


İ.A.Y.218.                                                                                Aylıksız İzin İş Akış Süreci


İ.A.Y.219.                                                                                Refakat İzni İşlemleri İş Akış Süreci


İ.A.Y.220.                                                                                Sağlık İzni İşlemleri İş Akış Süreci


İ.A.Y.221.                                                                                Yıllık/Mazeret İzni İşlemleri İş Akış Süreci