VİZYON

  • Tüm sektörlerde “önce verimlilik” bilincini kuvvetlendirmek,
  • İşletmelerde verimlilik odaklı stratejiler geliştirilmesini benimsetmek ve yaygınlaştırmak

MİSYON

  • “Kalkınma için verimli üretim” anlayışının her alanda uygulamaya geçirilmesini sağlamak,
  • Toplumda yaşam kalitesinin arttırılmasının ülkemiz geleceğine yapılan en iyi yatırım olduğu inancını sürdürülebilir kılmak.